By

admin
Ugotavljanje politične izpostavljenosti strank ZPPDFT-1 zavezancem v 61. členu predpisuje vzpostavitev ustreznega sistema ugotavljanja ali je stranka zavezanca politično izpostavljena oseba (v nadaljevanju: PIO). Za ugotavljanje PIO lahko zavezanci uporabijo različne načine, ki se med seboj razlikujejo predvsem po tem, koliko časa in napora je treba vložiti v samo aktivnost, tako s strani zavezanca kot...
Beri dalje
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma: kdaj se bo nefinančni sektor prebudil? Nefinančni sektor, kamor spadajo tudi nepremičninske in računovodske družbe, je s sprejetjem novega zakona o preprečevanju pranja denarja v povsem novem položaju, saj je Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: urad) prejel inšpekcijska pooblastila, kar pomeni, da bo tudi nefinančni sektor...
Beri dalje