Blog

Ugotavljanje politične izpostavljenosti strank

Ugotavljanje politične izpostavljenosti strank ZPPDFT-1 zavezancem v 61. členu predpisuje vzpostavitev ustreznega sistema ugotavljanja ali je stranka zavezanca politično izpostavljena oseba (v nadaljevanju: PIO). Za ugotavljanje PIO lahko zavezanci uporabijo...

PPDFT – kdaj se bo nefinančni sektor prebudil?

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma: kdaj se bo nefinančni sektor prebudil? Nefinančni sektor, kamor spadajo tudi nepremičninske in računovodske družbe, je s sprejetjem novega zakona o preprečevanju pranja denarja...