O nas

Delujemo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Preprečevanje pranja denarja
in financiranja terorizma

Izvajanje zakonskih določil na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je za zavezanca zahtevna naloga. Na podlagi dolgoletnih izkušenj iščemo rešitve, ki poenostavijo, pohitrijo in pocenijo postopke in naloge, ki jih predpisuje zakon. Tako zavezanec izpolnjuje zakonske zahteve na način, ki najmanj obremeni njega in njegove stranke. Naš cilj je tako stalno iskanje izboljšav in poenostavitev postopkov izvajanja zakona z namenom olajšave poslovanja za zavezance.

Vsi, ki v svoji družbi želite ustrezno urediti področje izvajanja zakona, ne odlašajte in se javite,
skupaj bomo našli ustrezno rešitev za vašo družbo.

Preko 15 let praktičnih izkušenj

Kvalitetne izobraževalne vsebine prilagojene zavezancu

Zanesljivost in učinkovitost

Andraž Trtnik
Več kot 15 let izkušenj!

S področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se ukvarjam že več kot 15 let, in sicer v bančnem sektorju, ki je z vidika zahtevnosti vsekakor na najvišjem mestu.
Začel sem v obdobju, ko je bilo izvajanje zakonskih določil relativno preprosto, v primerjavi z zahtevami, ki jih prinaša aktualna zakonodaja. Po imenovanju na mesto pooblaščenca za PPDFT sem pričel s pridobivanjem praktičnih izkušenj, ki so nujne za ustrezno izvajanje zakonskih določil.

Ključ do uspeha

V letih dela na področju PPDFT sem spoznal kaj so dobre in kaj so slabe prakse izvajanja zakona. Ta znanja uporabljam pri vzpostavitvi ustreznih sistemov za izvajanje zakona pri različnih tipih zavezancev. Praktične izkušnje so mi v veliko pomoč pri iskanju rešitev za poenostavitev postopkov, ki olajšajo delo tako zavezancu, kot njegovim strankam.