Storitve

Nudimo celovito storitev vezano na izvajanje zakona o PPDFT, torej popolnoma vse kar potrebujete, da ste skladni z zakonom in tako znatno zmanjšate možnost za prejem denarne ali druge sankcije, ki je vezana na neustrezno izvajanje zakonskih določil. Upoštevanje vseh potrebnih zakonskih določil pomeni tudi spremembo pri samem poslovanju, saj zakon nalaga določene aktivnosti, ki nekoliko otežijo poslovanje zavezanca.
Po ZPPDFT-2 ima Urad za preprečevanje pranja denarja tudi inšpekcijska pooblastila.
To za zavezance pomeni novo obliko nadzora, ki bo temeljil na preverjanju ustreznosti izvajanja zakonskih določil pri zavezancu. V primeru neupoštevanja določil zakona so predpisane zelo visoke sankcije. Morebitnim sankcijam se izognete le tako, da zakonska določila izvajate ustrezno!

PIO iskalnik

Poenostavite si postopek ugotavljanja politično izpostavljenih oseb in vaše stranke preverite v PIO iskalniku.

Izdelava pravilnikov

Pravilnik za izvajanje ZPPDFT-2 je prvi korak do uspešnega poslovanja, ki bo usklajeno z zakonom.

Izobraževanja

Izobraževanje s področja PPDFT je ena izmed zahtev zakona in hkrati osnova za ustrezno izvajanje postopkov.

PEP Desk™ database from: