PPDFT.si > Storitve > PIO iskalnik

PIO iskalnik

ZPPDFT-2 nalaga, da mora zavezanec vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka ali dejanski lastnik stranke (če je stranka pravna oseba), politično izpostavljena oseba.

PIO status lahko ugotavljamo s pomočjo Vprašalnika o politični izpostavljenosti; udobnejša, hitrejša in prijaznejša do strank, pa je uporaba PIO iskalnika.

PIO iskalnik je pripomoček s katerim si zavezanci olajšate postopek ugotavljanja politične izpostavljenosti svojih strank. Enostavno v iskalnik vpišete ime in priimek stranke in rezultat vam bo znan v nekaj sekundah.

Kdaj ob uporabi PIO iskalnika stranki v izpolnjevanje vseeno izročimo Vprašalnik o politični izpostavljenosti?

  1. V primeru, ko vam PIO iskalnik potrdi, da je vpisana oseba PIO.
  2. V kolikor vam PIO iskalnik ne najde iskane osebe, vendar vi veste, da ta oseba je PIO.

Politično izpostavljena oseba ali PIO je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

  1.  voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
  2.  izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
  3.  člani vodstvenih organov političnih strank;
  4.  člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
  5.  člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
  6.  vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
  7.  člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
  8.  predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani PIO so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci PIO so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

PEP Desk™ database from:

Storitve

Potrebujete pomoč ?

Kontaktirajte nas preko spodnjih kontaktnih informacij ali preko našega spletnega kontaktnega obrazca.

+386 51 686 963
info@ppdft.si

KONTAKT

PIO VPIS