ZPPDFT-1

Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb.
ZPPDFT-1, ki velja od 19.11.2016 naprej, je prinesel veliko novosti, ki znatno povečujejo obseg dodatnih oziroma poglobljenih aktivnosti pri poslovanju zavezancev.

ZPPDFT-1 zakon

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb.

Zavezanci za ZPPDFT-1

Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-1 morajo pri svojem poslovanju upoštevati določila zakona.

Obveznosti

Katere obveznosti morajo zavezanc iv skladu z zakonom za izvajanje ZPPDFT-1 upoštevati?