ZPPDFT-2

Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb.
ZPPDFT-1, ki je veljal do 4. 4. 2022, je prinesel veliko novosti, ki so znatno povečale obseg dodatnih oziroma poglobljenih aktivnosti pri poslovanju zavezancev.
Od 5. 4. 2022 je v veljavi nov ZPPDFT-2.

ZPPDFT-2 zakon

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb.

Zavezanci po ZPPDFT-2

Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-2 morajo pri svojem poslovanju upoštevati določila zakona.

Obveznosti

Katere obveznosti morajo zavezanci v skladu ZPPDFT-2 upoštevati?