PPDFT.si > ZPPDFT-2 > Obveznosti ZPPDFT-2 zavezancev

Obveznosti ZPPDFT-2 zavezancev

Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-2 morajo v skladu z zakonom:

  • izdelati ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma,
  • vzpostaviti politike, kontrole in postopke za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma,
  • izvajati ukrepe za poznavanje stranke,
  • sporočati predpisane in zahtevane podatke ter dokumentacijo predložiti Uradu za PPD,
  • imenovati pooblaščenca oziroma pooblaščenko in namestnike ter zagotoviti pogoje za njihovo delo,
  • skrbeti za redno strokovno usposabljanje zaposlenih najmanj enkrat letno ter zagotoviti redne notranje kontrole,
  • pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma,
  • itd.

ZPPDFT-1

Potrebujete pomoč ?

Kontaktirajte nas preko spodnjih kontaktnih informacij ali preko našega spletnega kontaktnega obrazca.

+386 51 686 963
info@ppdft.si

KONTAKT