PPDFT.si > ZPPDFT-2 > ZPPDFT-2 zakon

ZPPDFT-2 zakon

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb.

ZPPDFT-2, ki je veljal do 4. 4. 2022, je prinesel veliko novosti, ki so znatno povečale obseg dodatnih oziroma poglobljenih aktivnosti pri poslovanju zavezancev.

Od 5. 4. 2022 velja nov ZPPDFT-2.

Bistvene novosti za zavezance, ki jih je prinesel ZPPDFT-1, so bile:

  • obveznost pregleda stranke pri občasnih transakcijah za prenos sredstev, ki presegajo 1.000 EUR;
  • pod določenimi pogoji je bila uvedena možnost ugotavljanja in preverjanja istovetnosti brez osebne navzočnosti s pomočjo uporabe video-elektronske identifikacije;
  • kot izjema za zavezance, ki so kreditne in finančne institucije, je bila dovoljena hramba kopij uradnih osebnih dokumentov v elektronski obliki, kadar so te kopije pridobili v okviru izvajanja ukrepov ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke;
  • ena od glavnih novosti ZPPDFT-1 je bila uvedba registra dejanskih lastnikov;
  • pojem »tuja politično izpostavljena oseba« je bil nadomeščen s pojmom »politično izpostavljena oseba«, ki po novem predpisuje ugotavljanje politične izpostavljenosti za vse fizične osebe, ne glede na rezidentstvo;
  • ZPPDFT-2 je uvedel znižanje mejne vrednosti nad katero morajo zavezanci Uradu sporočati podatke o gotovinskih transakcijah, in sicer s 30.000 EUR na 15.000 EUR;
  • Urad je pridobil pooblastila za izvajanje inšpekcijskega nadzora;
  • na področju kazenskih določb so bile uvedene strožje sankcije;
  • itd.

Besedilo zakona se nahaja na tej povezavi: ZPPDFT-2 Zakon

ZPPDFT-1

Potrebujete pomoč ?

Kontaktirajte nas preko spodnjih kontaktnih informacij ali preko našega spletnega kontaktnega obrazca.

+386 51 686 963
info@ppdft.si

KONTAKT