PPDFT.si > ZPPDFT-2 > ZPPDFT-2 zavezanci

ZPPDFT-2 zavezanci

Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-2 morajo pri svojem poslovanju upoštevati določila zakona. Zavezanci po ZPPDFT-2 so:

 • hranilnice,
 • plačilne institucije,
 • pošta,
 • borznoposredniške družbe,
 • investicijski skladi,
 • družbe za upravljanje in upravljavci alternativnih investicijskih skladov in njihove podružnice,
 • podružnice investicijskega podjetja,
 • banke,
 • upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov,
 • upravljavci premostitvenega sklada,
 • ustanovitelji in upravljavci pokojninskih družb,
 • zavarovalnice (življenjska zavarovanja),
 • izdajatelji elektronskega denarja,
 • menjalnice,
 • revizijske družbe in samostojni revizorji,
 • prireditelji in koncesionarji, ki prirejajo igre na srečo,
 • zastavljalnice,
 • odvetniki oziroma odvetnice, odvetniške družbe in notarji oziroma notarke, vendar le v obsegu, določenem v IV. poglavju zakona,
 • pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:
 • dajanja kreditov,
 • finančnega zakupa (lizinga),
 • izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev,
 • izdajanje in upravljanje virtualnih valut,
 • izdajanja garancij in drugih jamstev,
 • upravljanja naložb za tretje osebe,
 • oddajanja sefov,
 • posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov,
 • zavarovalnega zastopstva ali posredništva (življenjska zavarovanja),
 • računovodskih storitev,
 • storitev davčnega svetovanja,
 • podjetniških ali fiduciarnih storitev
 • prometa plemenitih kovin in dragih kamnov,
 • trgovanja z umetninami,
 • organiziranja ali izvajanja dražb,
 • poslovanja z nepremičninami,
 • izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank,
 • prometa plemenskih konj.

Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-2 Zakon

ZPPDFT-1

Potrebujete pomoč ?

Kontaktirajte nas preko spodnjih kontaktnih informacij ali preko našega spletnega kontaktnega obrazca.

+386 51 686 963
info@ppdft.si

KONTAKT